KVKK Aydınlatma Metni

İçerik

KVKK Aydınlatma Metni Veri Sorumlusu: Dental Agency

KVKK Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Dental Agency’nin (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) kişisel verileri nasıl işlediği ve koruduğu konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Veri İşleme Amacı

Şirket, web sitesi üzerinden alınan yorumlar ve iletişim formu aracılığıyla elde ettiği kişisel verileri, iletişim faaliyetlerini yürütmek, işlem güvenliğini sağlamak ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işlemektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

Şirket, aşağıdaki kategorilerdeki kişisel verileri işleyebilir:

 1. Kimlik: Ad, soyad.
 2. İletişim: E-posta adresi, telefon numarası.
 3. İşlem Güvenliği: IP adresi.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel veriler, web sitesi üzerinden doldurulan iletişim formu ve yorumlar aracılığıyla toplanmaktadır. Ayrıca, ziyaretçilerin IP adresi otomatik olarak kaydedilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Süreci

Toplanan kişisel veriler belirli amaçlar doğrultusunda işlenmekte ve ilgili yasal süreçlere uygun olarak saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel veriler, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kamu kurumlarıyla paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.
 2. Kişisel verilere erişim.
 3. Kişisel verilerin düzeltilmesi.
 4. Kişisel verilerin silinmesi.
 5. Kişisel veri işleme faaliyetlerinin sınırlanması.
 6. Kişisel verilerin aktarımını reddetme.
 7. Otomatik işleme tabi tutulmama hakkı.
 8. Kişisel veri güvenliğinin ihlal edilmesi durumunda başvuru yapma hakkı.

Başvuru ve İletişim

KVKK kapsamında haklarınızı kullanmak, başvuru yapmak veya kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir konuda iletişim kurmak istiyorsanız, aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

E-posta: [email protected]

Kişisel Veri Güvenliği

Şirket, kişisel verilerinizi korumak ve güvenli bir şekilde işlemek için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almaktadır.

İletişim

Dijital Dünyada İş Süreçlerinizin Doğru Yönetimi için Bizimle Çalışın

Herhangi bir sorunuz varsa memnuniyetle cevaplarız ve ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde uygun olan hizmetlerimizi belirlemenize yardımcı oluruz.

1

Sizin uygun olduğunuz bir zamanda bir görüşme ayarlıyoruz.

2
Belilenen hedeflere yönelik danışma toplantısı gerçekleştiriyoruz.
3

Bir teklif hazırlıyoruz.

Ücretsiz Danışmanlık İçin Randevu Al